6 veelgestelde vragen over een mobiele dieseltank

Ben je op zoek naar informatie over verplaatsbare dieseltanks? Bollaert heeft jarenlang ervaring met de verkoop van tanks, waaronder ook mobiele dieseltanks. Hieronder vind je een antwoord op de meest gestelde vragen…

Lees meer

Wat is een mobiele dieseltank en waarvoor wordt deze tank gebruikt?

Een mobiele brandstoftank is een verplaatsbare tank die speciaal is ontworpen om diesel of stookolie naar werven te brengen en er op te slaan. Deze tanks zijn ook ontworpen om brandstof te leveren aan bouwmachines, generatoren, voertuigen en andere apparatuur op werven, bouwplaatsen of afgelegen plaatsen. Ze zorgen ervoor dat machines van brandstof worden voorzien, als er geen toegang is tot een vast brandstofstation. Mobiele brandstoftanks kunnen ook ingezet worden voor het transport en de opslag van andere vloeibare stoffen. In die gevallen is het altijd belangrijk om de specifieke veiligheidsvoorschriften en regelgeving na te leven.


Kan je ook andere stoffen dan brandstof transporteren in een mobiele tank?

Ja, naast diesel of stookolie kunnen mobiele werftanks ook worden gebruikt voor het transporteren en opslaan van andere vloeibare stoffen. Hieronder enkele voorbeelden van andere stoffen die in mobiele werftanks kunnen worden opgeslagen en vervoerd.

  • AdBlue®: een mobiele werftank voor AdBlue® is handig om voertuigen op verschillende locaties van AdBlue te kunnen voorzien.
  • Water: Soms worden mobiele werftanks gebruikt om water op te slaan en te transporteren, bijvoorbeeld in de bouw waar water nodig is voor bijvoorbeeld stofbeheersing.
  • Chemicaliën: een werftank kan ook ingezet worden voor het transport en de opslag van chemische stoffen. Het is in dit geval erg belangrijk om na te gaan of het materiaal waaruit de werftank bestaat, compatibel is met de chemische stof.
  • Andere vloeistoffen: afhankelijk van de specificaties en materialen van de mobiele brandstoftank, kunnen ook andere vloeistoffen zoals oliën, smeermiddelen, reinigingsmiddelen worden vervoerd en opgeslagen. In die gevallen is het altijd belangrijk om de specifieke veiligheidsvoorschriften en regelgeving na te leven.
  • Opgelet: benzine heeft een veel lager vlampunt en Bollaert biedt daarom bewust geen mobiele tanks aan om benzine op te slaan en te vervoeren.

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de veiligheidsvoorschriften en regelgeving bij het gebruik van mobiele werftanks voor het vervoer van brandstof of andere stoffen. Veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben bij het gebruik van dergelijke tanks.

 

Zie ons complete gamma aan mobiele tanks!


 

Zijn er regels, wetten of voorschriften voor het gebruik van mobiele tanks?

Mobiele dieseltank regelgeving: de opslag en het transport van stoffen aan de hand van een mobiele brandstoftank of werftank zijn onderworpen aan specifieke veiligheidsvoorschriften en regelgeving. Deze regels hebben betrekking op veiligheid, opslag, transport en het verminderen van milieurisico’s. Zorg ervoor dat je hier bekend mee bent voordat je een mobiele werftank gebruikt. Zo wordt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg geregeld door het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR). Deze regelgeving is van kracht in 54 Europese landen, waaronder ook België en Nederland. In het ADR staat alles over verschillende types gevaarlijke stoffen en de eisen voor tanks en voertuigen. Om de 2 jaar wordt het ADR aangepast. Mobiele tanks van Bollaert met een volume onder 450 liter komen in aanmerking voor een ADR-vrijstelling.

Lees hier meer over de ADR-wetgeving. Hierbij een aantal belangrijke veiligheidsoverwegingen bij het gebruik van mobiele werftanks:

  • Plaats de tank op een vlakke, stabiele ondergrond.
  • Zorg ervoor dat de tank intact is en goed kan worden afgesloten om lekkage te voorkomen.
  • Vermijd overvullen van de werftank.
  • Gebruik goedgekeurde mobiele tanks voor de opslag en het transport van brandstof.
  • Wanneer je de werftank wil gebruiken voor andere stoffen dan brandstof, bvb. chemische stoffen, ga dan zeker na of het materiaal waaruit de werftank bestaat, compatibel is.

 


Zijn de ADR-regels voor mij van toepassing? En de ADR-vrijstelling.

In bepaalde gevallen ben je vrijgesteld van de ADR-voorschriften bij het transport van werftanks gevuld met diesel of olie. Diesel (dieselolie) valt onder vervoerscategorie 3. De limietwaarde (= de maximale toegestane hoeveelheid om te transporteren) van vervoerscategorie 3 is 1000 liter. Je mag dus maximum 1000 liter transporteren. Bijkomende voorwaarde is dat deze 1000 liter vervoerd moeten worden in eenheden (bv. werftanks) van maximum 450 liter. In dit geval ben je vrijgesteld van de ADR-voorschriften.


Hoe kan je een mobiele dieseltank verplaatsen?

Mobiele werftanks zijn ontworpen om verplaatsbaar te zijn en kunnen worden verplaatst met behulp van hijskranen, vorkheftrucks of andere geschikte apparatuur. Dit maakt het gemakkelijk om de brandstoftank naar verschillende locaties te verplaatsen afhankelijk van waar brandstof nodig is. De werftanks van Bollaert zijn voorzien van hijsogen en uitsparingen zodat je ze eenvoudig kan verplaatsen.


Hoe moet je een mobiele werftank onderhouden?

Het onderhoud van een mobiele dieseltank zorgt ervoor dat deze veilig en efficiënt blijft functioneren en dat je de werftank langdurig kan gebruiken. Onderhoud omvat regelmatig nazicht op lekkages, roest en andere schade. Controleer ook de aansluitingen, kleppen en slangen. Zorg ervoor dat de binnen- en buitenkant van de werftank schoon wordt gehouden opdat er geen vuil, stof, en andere verontreinigingen in de brandstof of vloeistof terechtkomen.

0