Het belang van verluchting van een septic tank

Bij de biologische afbraak (septische gisting of rotting) worden gassen gevormd (waaronder methaangas) die langs een ontluchtingspijp moeten kunnen ontsnappen.

Door de septic tank te ontluchten via een speciale ontluchtingspijp via het dak, wordt de septic tank verlucht.

Om esthetische redenen kan deze ontluchtingspijp/slang via een bestaande regenpijp geïnstalleerd worden (zie schets).

De locatie van de ontluchting is belangrijk. Plaats ze niet in de buurt van (dak)ramen om geurhinder te vermijden.

Het belang van verluchting van een septic tank