9 veelgestelde vragen over een septic tank

Vind in onze FAQ een antwoord op uw vraag over een bovengrondse of ondergrondse septic tank: ‘Wat is de prijs?’, ‘Hoe werkt een septic tank?’, ”Hoe zit het met onderhoud, verluchting …?’, ‘Hoe groot moet de septic tank zijn?’ …


Wat kost een septic tank?

Septic tanks bestaande in verschillende modellen, vormen en volumes. Naast ondergrondse septic tanks, bieden wij ook bovengrondse septic tanks aan. U zult versteld staan van de uitgebreide keuze!

Wist u dat ook onze goedkoopste septic tanks al een heel mooi opslagvolume bieden?

 

Wat kost een ondergrondse septic tank?

Wil je een ondergrondse septic tank kopen? Dit zijn onze goedkoopste ondergrondse tanks :

Zie ons complete gamma aan praktische ondergrondse septic tanks!

 

Wat kost een bovengrondse septic tank?

Wil je een bovengrondse septic tank kopen? Onze goedkoopste bovengrondse tanks :

Zie ons complete gamma aan praktische bovengrondse septic tanks!

 


Hoe werkt een septic tank?

Een actief huisgezin genereert verschillende soorten afvalwater:

 • (af)waswater (bevat zepen, vetten …)
 • douche- of badwater
 • water met menselijke uitwerpselen

Dit materiaal komt terecht in de tank. Daar begint het verteringsproces. Vaste stoffen bezinken uit het afvalwater. Anaerobe bacteriën (= leven in een zuurstofarme omgeving) breken deze af tot gassen, vloeibaar slib en vaste restmaterie. De gassen worden vrijgegeven via verluchting. Het overblijvende afvalwater komt terecht in de riolering.


Wat mag in een septic tank?

Een septic tank is geschikt voor opslag van al het huishoudelijk afvalwater, op voorwaarde dat dit geen bacteriedodende stoffen bevat (zie ook: Wat mag niet in een septic tank?):

 • afvalwater van het toilet (zogenaamd “zwart” water)
  = afvalwater dat is verontreinigd met fecaliën en toiletpapier
 • afvalwater van badkamer en keuken (het “grijze” water)
  = afvalwater dat is verontreinigd met zeepresten, en dat afkomstig is van bad, douche, wastafel en wasmachine

Indien u van plan bent zowel zwart als grijs water in uw tank te bewaren, hou hier dan wel rekening mee bij de keuze van de capaciteit van uw septic tank, deze zal immers een groter volume moeten hebben.


Wat mag niet in een septic tank?

slecht afbreekbare producten

Bepaalde stoffen en producten kunnen voor propvorming zorgen en zo de doorstroming blokkeren, wat de werking van uw tank negatief beïnvloedt. Sommige van die producten kunnen ook moeilijk verwerkt worden door de bacteriën in de tank.

 • haren
 • etensresten
 • hygiënische producten (bv. maandverbanden, vochtige doekjes, tampons en zakdoeken …)
 • te veel of te dik toiletpapier

agressieve producten

Er zijn bepaalde producten die de bacteriën in een septic tank helemaal niet kunnen afbreken, of die deze bacteriën zelfs doen sterven:

 • chemische schoonmaakmiddelen
 • bleekwater
 • chloor
 • anti-bacteriële producten (bv. antibiotica)

Welk onderhoud is er aan een septic tank?

Welk onderhoud er nodig is aan uw tank, is heel erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Alles begint met het geregeld (zeker één maal per jaar) controleren en inspecteren van uw tank en de werking er van:

 • de dikte van de bovendrijvende korst mag maximum 15cm zijn.
 • het afvalwater (= water dat via de overloop in het riool stroomt) mag niet donker zijn, maar moet kleurloos of lichtbruin zijn.
 • controleer de omgeving van de put op:
  • boomwortels die in de richting van de put groeien (= gevaar voor beschadiging)
  • regenwater dat rechtstreeks in de put binnen kan (= dit verlaagt het rendement van de septische afbraak)

Naargelang het vastgestelde probleem, dient u gepaste actie te ondernemen. Veel zaken kunnen worden aangepakt door contact op te nemen met iemand die de put komt ledigen en/of reinigen.

Als u een septic tank te vaak moet ruimen of reinigen, dan is deze héél waarschijnlijk te klein voor uw situatie. Bollaert biedt ook grote septic tanks aan die een goeie oplossing kunnen bieden.


Wat is de levensduur van een septic tank?

Normaal gaat de tank minimaal zo’n 30 jaar mee, indien deze goed wordt onderhouden. Maar ook 40 tot 50 jaar is zeker realistisch haalbaar indien de tank correct werd gebruikt en goed werd onderhouden.


Hoe groot moet een septic tank zijn?

Hoe groot de tank moet zijn, is afhankelijk van een aantal verschillende factoren:

 • Aantal gebruikers
 • Type afvalwater : als er zowel zwart water (toiletwater) als grijs water (huishoudelijk afvalwater) in de tank terechtkomt, is het een vuistregel dat u het dubbele aan volume nodig hebt dan wanneer er enkel zwart water in de tank zou terechtkomen.
 • Het type gebruiker : hoe frequent wordt het afvalwatersysteem gebruikt? Er is een groot verschil in gebruik tussen een woning/appartement, een kantoor, een vakantieverblijf/camping …

In onderstaande tabel vindt u een aantal richtcijfers wat betreft de ‘optimale’ grootte van een septic tank:

InwonersZwart afvalwaterZwart & grijs afvalwater
1 à 2 inwoners1000L2000L
3 à 4 inwoners1500L2500L
5 à 6 inwoners2000L3000L

Vaak zal dus een septic tank met een inhoud van 2000 liter volstaan, deze is geschikt voor een 5-tal personen. Neem echter steeds contact op met het plaatselijke gemeente- of stadsbestuur. Afhankelijk van de toepassing (woning, vakantieverblijf, camping …) zullen zij u inlichten.


Wat heb ik nodig, een septic tank of een iba? Of beide?

Een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) zuivert al uw huishoudelijk afvalwater, ook wel grijs water genoemd. Grijs water is afvalwater dat afkomstig is van het bad, de douche, de wastafel, de wasmachine …, en dus verontreinigd is met zeepresten.

Een Septic Tank zuivert specifiek uw sanitair afvalwater, ook wel zwart water genoemd. Zwart water is afvalwater dat afkomstig is van het toilet, en dus verontreinigd is met fecaliën/uitwerpselen.

Een standaard Septic Tank, valt niet onder de reglementering van IBA. Enkel bepaalde septic tanks die aan specifieke voorwaarden voldoen (zoals een opdeling in 3 compartimenten, een doorgedreven zuivering op basis van zuurstof, een volume van meer dan 6000 liter, …) worden tot de IBA’s gerekend.

Wat betreft septic tank regelgeving en septic tank vergunning : wij raden aan om ALTIJD de bevoegde overheidsinstanties te raadplegen bij de keuze van materialen voor uw septische installatie. Zie ook http://www.infomil.nl/iba/septictank


Moet een septic tank verlucht worden?

De gassen die vrijkomen bij de biologische afbraak in uw tank, moeten kunnen ontsnappen.

In het artikel “Het belang van verluchting van een septic tank” geven we een aantal praktische tips hoe u voor deze verluchting kunt zorgen.

platte septic tank septic tank plaatsen ondergrondse septic tank

 

 

  
0